Fårö kyrkogård
(Kvarter A. "Min beteckning")

Det här kvarteret är nu uppdaterat med Sune Lundins anteckningar från 1971 och släkt-kunskaper.
Bild

Text


Min beteckning: A 1:1

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 1 från vänster.

Inskription:
OSCAR JACOBSSONS
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Oscar Jacobsson, fjersman. Född 1837.
Avled av blodförlust 1894. Bosatt vid Kalbjerga.
Gift med Maria Carolina f. Pettersson 1839-1884, dotter till fyrmästare Johan Bourgström, Gotska Sandön.
[Källa: Sune Lundin]

Min beteckning: A 1:2

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 2 från vänster.

Inskription:
L.OLSSON STÅL
*1799 +1877
OCH HANS MAKA
KATHARINA
*1805 +1881

Kommentar:
Lars Olsson Stål. En av Säves sagesmän. Innehavare av en av Kalbjergas 5 parter vid skiftet 1841-1842: "hade en liten gård strax norr om Alnäsaträsk" [Fårö - Bebyggt land. Sid 165].

Bördig från Nors? [Eric Fröberg - Fårö. Sid 136]

Gift 1840-11-03 med Husbondedotter Catharina Michelsdotter, Ringvide [Gotländskt vigselregister].

BORTTAGEN STEN Tack vare Sune vet jag nu att det har funnits en gravplats här (1971) med inskriptionen:

Husbondesonen
J.O. Kallander
1870-1898.

Kommentar: Johan Oscar var ende son till Thomas Petter Kallander och Maria Helena Johansdotter Ahlberg f. Stora Hoburga. Thomas Petter avlider året därpå, 1899, och i med detta försvinner släkten Kallander från Kalbjergagården. Gården övertas sedemera av Wilhelm Öberg.
Johan Oscar var sjuklig och avled 28 år gammal av lungsot.

Min beteckning: A 1:3

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 3 från vänster.

Inskription:
VILORUM
FÖR
HUSTRUN
ANNA MARTIN
SAMT SÖNERNA
JOHAN OCH WILHELM

Kommentar:
Anna Lisa f. Norman. *1835 +1918. Johan 1871-1900. Wilhelm 1862-1941. Bägge sönerna döda i lungsot. Anna var gift med Edvard Martin, Demba 1835-1886 (TBC). Övriga barn: Hulda 1874- , Nils till USA.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 1:4

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 4 från vänster.

Inskription:
f.d. Kyrkovärden
O.J. NORDSTRÖMS
Familjegrav

Kommentar:
född 1847. Bosatt: Mölner. Åkte till USA. Gift med Maria Elisabeth Larsson, född 1841 vid Mölner.
Barn: Olga, Albert, Wilhelm, Alice m.fl. De flesta barnen stannade i USA. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 1:5

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 5 från vänster.

Inskription:
BIRGER BROMAN


Kommentar:
Birger Broman 1915-1947, Hammars. Ogift. Son till Wilhelm Broman och Anna Hamberg. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 1:6

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 6 från vänster.

Inskription:
ENKAN ANNA PETTERSSON
FÖDD GISSELIUS
*13/4 1843 + 27/1 1901


Kommentar: Född Gisselius från Lärbro. Bodde hos sonen/dottern vid Fyren.
[Källa: S.L]

BORTTAGEN STEN Inskription:
Kristina Landström
1852-1885
Lansa.


Kommentar: Stenen fanns 1971. Skriven i Stockholm
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 1:7

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 7 från vänster.

Inskription:
H.V.
MARIA BROSTRÖM
*17/5 1891 +16/1 1915
ÄLSKAD I LIFVET
SAKNAD I DÖDEN

Kommentar:
Hanna Maria Gunhild. Hemmansdotter vid Broa. Avled på Serafimen i Stockholm. [Källa. S.L]

Min beteckning: A 1:8

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 8 från vänster.

Inskription:
H.V.
CATARINA OLOFSSON


Kommentar:
Karolina Katarina Olofsson 1841-1921. Född Mikaelsdotter, Nystugu.
I graven vilar även hennes dotter: Kristina Josefina Pettersson, f. Olofsson. 1866-1951. Gift med Petter Pettersson, Nystugu.
[Källa: S.L]


Min beteckning: A 1:9

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 9 från vänster.

Inskription:
W. PETTERSSONS
Familjegrav

Kommentar:
Kan eventuellt vara Kristoffer Mikael Pettersson, Ringvide, mjölnare. 1844-1924. Hustru Anna Matilda f. Andersson 1845-1918.
Osäkra uppgifter som behöver kontrolleras.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 1:10

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 10 från vänster.

Inskription:
TEOLINDA BROBERG
Ringvide
*1904 +1915

Kommentar:
Olivia Cecilia Teolina Broberg, dotter till Hemmansägare Jacob Broberg. Död av hjärtlidande.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 1:11

Placering: Raden närmast kyrkogårdsmuren. Grav 11 från vänster.

Inskription:
JOHAN LINDSTRÖM
*1855 +1944 (1941?)
OCH HANS MAKA EMMA
*1863 +1915

Kommentar:
Från Långhammars. Maka Emma Svensson 1863-1915.
Tvillingpojkar födda 1896 dog samma år.
[Källa: S.L]

  Min beteckning: A 2:1

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 1 från vänster.

Inskription:

Kommentar: I denna grav är det gravsatt 2002. Av hänsyn till anhöriga och närstående har jag valt att inte redovisa den.

BORTTAGEN STEN Arvid Bergwall. 1874-1908. Handelsbokhållare från Stånga. Avled i Bunge. Självmord under sinnesförvirring.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:2

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 2 från vänster.

Inskription:
SIGRID HAMSTEDT
*1898 +1979
ÄLSKAD - SAKNAD

Kommentar:
Dotter till Aurora (gravsatt i graven till höger om denna). [Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:3

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 3 från vänster.

Inskription:
Aurora Hamstedt
f. Werkander
*26/8 1860 +27/4 1934
Mor lilla mor
vem är väl som du

Kommentar:
Född Werkander, Werkegårds. Bosatt vid Lansa. Gift med mästerlots Lars Petter Hamstedt.

Bror: Oscar, Systrar: Maria och Karolina Werkelin.
Aurora var sängliggande i 5 år efter en brand hon blev skadad i. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:4

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 4 från vänster.

Inskription:
SVEA WERKANDER
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Ödehoburga. Svea är brorsdotter till Aurora i graven till vänster.
I samma grav vilar Petter Ahlberg 1829-1890 och hans maka Gertrud Ulrica Olofsdotter 1829-1915. Morfar och mormor till Svea. Bosatta Demba. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:5

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 5 från vänster.

Inskription:

Kommentar: Stenen borttagen

Min beteckning: A 2:6

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 6 från vänster.

Inskription:
H.V.
Barnmorskan
HILDA DUFVENBERG
*24/4 1883 +25/11 1911

Kommentar:
Hilda var född i Norrland. Dog av lungsot. Bosatt vid Friggars. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:7

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 7 från vänster.

Inskription:
ALFRED BRUNSBERG
FAMILJEGRAV

Kommentar:
1837-1911. Ödehoburga. Hustrun Olivia Werkelin 1862-1950, Werkegårds. Barn: Carolina och Alfrida i USA samt sonen Gustav. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:8

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 8 från vänster.

Inskription:
OSCAR - LOVISA
OLOFSSON


Kommentar:
Mårten Oscar Olofsson, Ringvide. 1850-1912. Hustru Lovisa Olofsson. Döttrar: Hulda 1898- samt Nanny 1900-. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:9

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 9 från vänster.

Inskription:
GERHARD BROBERG
RINGVIDE
*1898 +1977
EMELIE BROBERG
*1895 +1954

Kommentar:
Makan Märta Charlotta Emelie. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:10

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 10 från vänster.

Inskription:
V.HAMSTEDTS
Familjegrav

Kommentar:
Mästerlotsen Carl Petter Wilhelm Hamstedt. 1870-1914. Drunknade.
Makan Maria Werkander f. 1864-1953 (Syster till Aurora och Oskar.)
Dottern Emlia 1897-1913 avled i TBC.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 2:11

Placering: Andra raden från kyrkogårdsmuren. Grav 11 från vänster.

Inskription:
Lantbrukaren
Oscar Larssons
Långhammars
Familjegrav

Kommentar:
Oscar Larsson. 1860- . Son till Lars Petter och Maria Carolina Larsson
Hustrun Lovisa Karolina Nordström 1870-
Bror: Petter Mårten 1865-1886.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:1

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 1 från vänster

Inskription:
LUDVIG RINGBOM
*1837 +1930
ANNA RINGBOM
*1835 +1890

Kommentar:
Kristoffer Ludvig Ringbom. Fältväbel. Hustrun Anna f. Hultgren 1835-1920. Född i Tingstäde.
Sonen Evert 1861- . Dotter Laura 1863-
[Källa: S.L]

BORTTAGEN STEN (Stenen fanns 1971). Gravnr 409!

Kommentar:
David Petter Ahlvist 1827-1913. Lilla Hoburga.
Makan Kristina 1831-1887
Sonen Mårten 1866-1894
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:2

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 2 från vänster

Inskription:
P.M. OLOFSSONS
LANSA
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Petter Mårten Olofsson, Lansa. 1858-.
Hustrun Maria Kristina Nyström 1854- , Nystugu.
Barn (bl.a): Ellen 1886- , Per N. Hugo 1889- , Gustav 1893-, Emmeli 1895-
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:3

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 3 från vänster

Inskription:
ANDERS JONSON
*1829 +1907
KRISTINA JONSON
*1831 +1887
BROA
"Hänvisning till bibeltext"


Kommentar: Anders Jonsson, född i Jönköping.

Liggande häll framför sten redovisas ej. Gravsatt 2002.

BORTTAGEN STEN (Stenen fanns 1971)

Johan Lorentz Karlberg
1843-1911
Mölner
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:4

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 4 från vänster

Inskription:
HULDA
MARTIN
*1873 +1911

Kommentar:
Född Martin, Demba. Bosatt på Gotska Sandön. Gift med Fyrvaktare Wilhelm Martin, från Lundarna. Avled i lungsot.
Barn: Rikard, Sandy.
Wilhelm senare omgift i Boge
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:5

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 5 från vänster

Inskription:
Johan Martin
Demmor
Faniljegrav

Kommentar:
Från Lundarna (Demba). Född 1832 vid Marpes. Död 1913.
Gift med Lovisa Matilda Dahlström 1841-1912.
Barn: Hilma, Wilhelm, Carl.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:6

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 6 från vänster

Inskription:
JOSEF LARSSON
DÄMBA
FAMILJEGRAV

Kommentar:
1881-1971. Född vid Hammars (Lansa grind). Släkten från Mölner. Josef var gift med Hilma Martin 1874-1945, Lundarna.
De var bägge i USA under många år. Josef var den ende i sin familj som blev begravd på Fårö.
Fadern Johannes och modern ? ,född Hammarström samt bröderna Otto och Johan dog i USA.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:7

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 7 från vänster

Inskription:
Maria Söderlund
*1865 +1932
Älskad - Saknad

Kommentar:
Född Halling. Gotska Sandön. Fyrvaktaränka. Bodde vid Ava.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:8

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 8 från vänster

Inskription:
ELIN MILLER
*1874 +1953

Kommentar:
Född Johansson i Östergötland. Träffade maken Axel Miller i USA. Bosatte sig Mölner.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:9

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 9 från vänster

Inskription:
JOHAN
ERIKSSON
LAUTERS
FAMILJEGRAV
VALDEMAR
JOHANSSON

Kommentar:
1867-1917 (15/9). Drunknade.
Hustrun Maria född Norman 1865-1931
Valdemar Johansson 1893-1917 (15/9). Drunknade. Förmodligen dräng hos Erikssons.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:10

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 10 från vänster

Inskription:
JOHAN NIKLAS
RINGBOM
från Fleringe
*1839 +1925
SONSONEN GUSTAV
*1905 +1992

Kommentar:
Köpte Ahlbergs gård 1907 vid Demba. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:11

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 11 från vänster

Inskription:
SJÖKAPTEN
AUGUST BROSTRÖMS
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Bosatta vid Lauters. Ursprunglingen Från Blekinge. Fick troligen inte ta sig namnet Broström offentligt eftersom namnlagen trätt i kraft c:a 1902.

År 1920 (16/10) avled laxfiskaren August Abrahamsson i lunginflammation. Född 16/8 1873 i Blekinge. Sonen Arthur Abrahamsson, född 1902, drunknade 1921.

Makan Anna Kristina Abrahamsson 18622-1935, född Karlsdotter.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 3:12

Placering: Tredje raden från kyrkogårdsmuren. Grav 12 från vänster

Inskription:
MÄSTERLOTSEN
LARS PETTER
HAMSTEDT
*14/6 1858 +17/4 1918

Kommentar:
Norra gattet, Lansa. Gift med Aurora Werkander. Barn (bl.a): Josefina, Dagmar, Elvy, Sigrid, Edvin.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 4:1

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 1 från vänster

Inskription:
FRIDOLF WERKANDERS
FAMILJEGRAV
ELLY
1960

Kommentar:
Fridolf Werkander 1884-1968, Ödehoburga. Hustrun Jenny Werkelin 1889-1967, Werkegårds.
Elly 1919-1960.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 4:2

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 2 från vänster

Inskription:
Kyrkovärden
Kristoffer Ekström
Austers
*1827 +1895
hustrun
Magdalena
*1837 +1922

Kommentar:
Hustrun Magdalena, född Ahlquist.
BArn (bl.a): Johan, Carl, MAria, Johanna, Niclas, Anna, Otto
[Källa: S.L]

BORTTAGEN STEN (Fanns 1971).
Hedda Godman 1822-1889, Werkesgårds.
Född Erasmidotter
Gift med Christoffer Godman 1823-
[Källa: S.L]

BORTTAGEN STEN (Fanns 1971).
NIls Karlström 1870-1889
Finns varken i födelse eller dödbok.

Min beteckning: A 4:3

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 3 från vänster

Inskription:
VIKTOR BROSTRÖM
1867-1937
ANNA BROSTRÖM
1892-1961

Liggande häll:
MAKARNA
GÖSTA och SIRI
EKELUND
*10/12 19?? *4/3 1920
*26/5 ????  *30/4 2001

Kommentar: Viktor drunknade 1937. Viktor var son till Niclas Oscar Broström 1849- och Johanna Landström 1858-
Hustrun Anna var född vid Werkegårds.
[Källa: S.L]

BORTTAGEN STEN Min beteckning: A 4:4

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 4 från vänster

Kommentar: Karin Martin, frk. 1840-1927, Marpes.
Thomas Thomasson Martin 1893-


Min beteckning: A 4:5

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 5 från vänster

Inskription:
Lantbrukaren
J.O. OLSSON
Lassor
*25/9 1862 +16/5 1917
hans maka
LOVISA
f. KALSTRÖM
*15/8 1871 +9/12 1945

Kommentar:
Johan Oscar Olsson, Lassor.
Dottern Agda Östman ägde pensionat Lassor.
[Källa: S.L]

  Min beteckning: A 4:6

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 6 från vänster

Inskription:

Kommentar: Stenen borttagen. Ensam blomkruka finns.

Min beteckning: A 4:7

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 7 från vänster

Inskription:
MIKAEL BOGREN
FAMLJEGRAV
BÅTA

Kommentar:
Mikael Bogren 1840-1917.
Hustrun Anna Nordberg 1854-1947, från Stenkyrka.
Barn: Ester 1883-, Hermanna 1886-
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 4:8

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 8 från vänster

Inskription:
VILHELM WESSMAN
*1896 +1958

Kommentar:
Mölner. Sambo Hilma Österdahl (hushållerska).
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 4:9

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 9 från vänster

Inskription:
N.P. OLSSONS
Landsnäsa
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Niclas Petter 1851-1926. Fredrika f. Werkelin 1852-.
Barn (bl.a): Victor, Elin, Fosterson Einar Sjöberg.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 4:10

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 10 från vänster

Inskription:

Kommentar: Stenen borttagen

Min beteckning: A 4:11

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav11 från vänster

Inskription:
HANNA
SILVERGREN
*1861 +1945

Kommentar:
Förutom Hanna är gravsatt Katarina Johanna Sundberg, född i Hellvi. (Syster till Matilda Ekman, Skär). Bosatt Kalbjerga. Gift med Gustav Silfvergren.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 4:12

Placering: Fjärde raden från kyrkogårdsmuren. Grav 12 från vänster

Inskription:
H.HV (Här hvila)
Maria Sofia
Sjögren
*1894 +1920
Älskad och saknad
Sonen
Karl-Erik
*1920 +1998

Kommentar:
Född Sjöstrand. Bosatt Gotska Sandön.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:1

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 1 från vänster

Inskription:
Johan Blesell
*1827 +1898
Hans maka
Katarina
*1835 +1923

Kommentar:
Bosatt Lauters. Katarina Sofia född Silfvergren Född i Hellvi (faster till Hanna och Tilda).
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:2

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 2 från vänster

Inskription:
M.M.LÖVKVIST
WINOR
Familjegrav

Kommentar: Matias Wilhelm Löfkvist. Född vid Stora Gåsemora 1852-. Son till Johan Petter Löfqvist 1818- (i Slite) och Christin G. Bobeck 1823-
Hustrun Hulda Gardelin 1874-1938. Född i Othem.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:3

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 3 från vänster

Inskription:
HARRIS BERGGREN
*1908 +1974
HUSTRUN ANNA
*1912 +1951
HAGA

Kommentar:
Anna född Löfquist vid Vinor.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:4

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 4 från vänster

Inskription:
OSCAR
HAMMANDERS
FAMILJEGRAV
ÖDEHOBURGA

Liggande häll:
EDVIN HAMMANDER
*1907 +1990
HANS MAKA EMMA
*1915 +1996
ÖDEHOBURGA

Kommentar:
Oscar Hammander 1865-1950. Hustrun Maria Olsdal från Värmland +1946. Träffades i USA och arnen föddes Harry, Anna och Edvin där.
Emma f. Engström född vid Sudergårda,
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:5

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 5 från vänster

Inskription:
DAVID AHLQVIST
FAMIJEGRAV

Kommentar:
David Ahlqvist, 1843-1919, Lansa. Avled i vattusot. Hustrun Maria Landström 1850-.
Barn (bl.a): Teodor 1872-, Oscar, Selma, Edvard
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:6

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 6från vänster

Inskription:
LEONARD LINDFORS
Lauters
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Leonard Lindfors *21/2 1861 +1930. Född Werkelin, Werkegårds. Ändrade namn i USA till Lindfors.
Gift med Amalia f. Andersson 1869-1919

Dottersonen Kurt Lindfors eventuellt begravd här.

Döttrar: Jenny Ekström, Kally Jonsson, SIgrid Broberg, Edit Andersson.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:7

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 7 från vänster

Inskription:
BROMAN
MÄRTA *1913 +1993
ERIK *1910 +1993

K
ommentar: Märta var född i Finland.
Eriks far Oscar Broman 1876-1961
Eriks mor Elin född Hamberg, Hammars -1944 (64 år)
Eriks farfar Thomas Oscar Broman 1840-1921
Eriks farmor Charlotta Olsson 1843 (Rute) - 1930
Samtliga begravda här.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:8

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 8 från vänster

Inskription:
Lars Werkelin
Werkegårds
*1845 +1922
och hans hustru
Karolina
född Werkander
*1852 +1936

Kommentar:
Karolina var syster till Aurora m.fl.
Barn (bl.a): Hjalmar, Anna, Josef, Elias, Viktor, Jenny, Esra.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:9

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 9 från vänster

Inskription:
M.NYSTRÖM
NYSTUGE
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Mårten Nyström, 1849-1923. Hustrun Kristin Josefin Öberg 1856-1940. Barn (bl.a): Adolf, Gustav, Hilda.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:10

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 10 från vänster

Inskription:
L.T. ENSTRÖM
GÅSEMORA
FAMILJEGRAV
TORE

Kommentar:
L.T. Enström från Fleringe. Död 1952 (82 år). Hustrun Hilda född Löfqvist +1953. Sonen Tore drunknade i en brunn 3 år gammal (1920-1923)
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 5:11

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 11 från vänster

Inskription:
Lennart
Hammarström
*1897 +1922
Karl-Erik
Hammarström
*1923 +1960
Hammars

Kommentar:
Både Lennart och brorsonen Karl-Erik drunknade.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:1

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 1 från vänster

Inskription:
H.v.
Axel Sandelin
Ava
*18/11 1881 +21/3 1907
Sv.Ps.113.4 v.

Kommentar:
Avled av lungsot. Ogift. Son till Adolf och Johanna Sandelin.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:2

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 2 från vänster

Inskription:
OTT OLSSON
*1899 +1990
MARTINA OLSSON
*1902 +1985
WERKEGÅRDS

Kommentar:
Ott är halvbror till min farfar Emil Kallander.
Martina född Wessman

Min beteckning: A 6:3

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 3från vänster

Inskription:
Linnea Löfqvist
1915-1948
Nils Löfqvist
1918-2000

Kommentar:
Linnea född Hansson. Nils son till Elof och Ida Löfqvist. [Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:4

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 4 från vänster

Inskription:
H.H
HUSBONDEN
J.A. ERLANDSSON
NYSTUGE
*1834 +1873
OCH HANS MAKA
MARIA KRISTINA
28/9 1838 +8/12 1939

Kommentar:
Maria Kristina född Hultgren från Tingstäde. 101 år gammal!
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:5

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 5 från vänster

Inskription:
Ludvig Löfqvist
1849-1923
och hans maka
Karin
1847-1933

Kommentar:
Hammars. Karin född Hamberg.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:6

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 6 från vänster

Inskription:
J.P. KALSTRÖM
KALBJERGA
*1843 +1924
OCH HANS MAKA
CAROLINA
*1845 +1936

Kommentar:
Johan Petter Kalström. Carolina född Öström,
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:7

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 7 från vänster

Inskription:
D.P. Olssons
Familjegrav

Kommentar:
David Petter Olsson f. 1833. Ringvide. Hustrun Brita Mikaelsdotter 1829-1889.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:8

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 8 från vänster

Inskription:
ADOLF BROMAN
DÄMBA
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Adolf Broman 1880-1965. Hustrun Julia Ester Charlotta f. Johansson 1884-1947
Barn (bl.a): Karl, Margit
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:9

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 9 från vänster

Inskription:
KRISTOFFER JOHANSSON
*1853 +1935
LAUTERS
FAMILJEGRAV
SONSONEN ARTUR
*1913 +1980

Kommentar:
Bosatt Lauters. fd. hemmansägare. Avled av brand i vänster ben. Hustrun Anna Larsson 1858-.
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:10

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 10 från vänster

Inskription:
R.W. SÖDERDAHLS
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Rudolf Wilhelm Söderdahl. 1852-1941. Hustrun Matilda f. OLsson 1857- från Mölner.
Barn: Konrad, Eric, Karl Ludvig, Gurli
[Källa: S.L]

Min beteckning: A 6:11

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 11 från vänster

Inskription:
WILHELM BROMAN
*1882 +1962
ANNA BROMAN
*1891 +1982

Konmentar
: Hammars. Anna född Hamberg

Min beteckning: A 6:12

Placering: Femte raden från kyrkogårdsmuren. Grav 12 från vänster

Inskription:
HEMMANSÄGAREN
N.O. BROSTRÖMS
FAMILJEGRAV

Kommentar:
Niclas Oscar Broström, Broa. 1849 -192?. Hjärtförlamning. Hustrun Johanna Landström 1858-1933. Kvävd av rök, olyckshändelse.
[Källa: S.L]